วิทยาศาสตร์ท้องฟ้า; เขียนกระแสจิต; หลักคำสอนกระแสจิต; สงสัยกระแสจิต; ม้วนลูกแกะของพระเจ้า ลูกแกะของพระเจ้าคำสอน; อัลฟาและศักดิ์สิทธิ์อภินิหารโอเมก้า; ข้อความกระแสจิตของนิรันดร์อัลฟาพ่อและโอเมก้า; ปลอบโยนที่ดี; จิตวิญญาณของความจริง สำนึกของวิสัยทัศน์ของจอห์นบนเกาะ Patmos (คติบทที่ 5) นั้น คือการเปิดเผยคาดว่ามานานหลายศตวรรษ; เห็นได้ยินวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อสรุปของตัวเองและแบ่งปันได้อย่างอิสระ เลื่อนต้นฉบับที่เขียนด้วยลายมือ; กับเนื้อเพลงใน corrida สเปน; (ขอความช่วยเหลือไปภาษาต้นฉบับถ้าแปลไม่ชัดเจน)

ม้วน 1

พระเจ้าลูกแกะของพระเจ้า ปรัชญาพระเจ้าของพระองค์ แกะพระเจ้าเงิน ความอ่อนน้อมถ่อมตนทำแกะ; ใหม่ dtriunfo พระเมษโปดกของพระเจ้าพระเจ้าในความแข็งแรงและความภาคภูมิใจของมนุษย์._

ม้วน 2

กำเนิดศาสนาปรัชญา; ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นดินและท้องฟ้าคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์; คอมมิวนิสต์เกิดมาพร้อมกับเรื่องและจิตวิญญาณ; พันธมิตรเป็นเรื่องปกติของทุกคน._

ม้วน 3

คำอุปมาของพระเจ้า; แปลโดยกระแสจิตมีชีวิต Jehova ที่ออกโดยผู้ปกครอง; การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้; มันกลายเป็นพืชแรก เรขาคณิตโรงงานแห่งแรก._

ม้วน 4

คำอุปมาของพระเจ้า; แปลโดยกระแสจิตมีชีวิต Jehova dictated โดยพ่อของพระเจ้า; หลักคำสอนที่ผ่านมาซึ่งได้รับแผ่นดินโลก; เกิดวิทยาศาสตร์ใหม่และโลกใหม่._

ม้วน 5

กำเนิดศาสนาของดวงอาทิตย์ของโลก; สืบทอดนิรันดร์ไฟพลังงานแสงอาทิตย์; พระเมษโปดกของพระเจ้าพระเจ้าก่อนที่ดวงอาทิตย์; เป็นดวงอาทิตย์ขึ้น; เป็นพื้นตาย การฟื้นคืนชีพของฝ่าเท้า._

ม้วน 6

พระเจ้าจักรวาลขยายตัวความคิด; chispita แสงอาทิตย์ขยาย; พวกเขาคูณของเหลวแสงอาทิตย์; โลกด้วยกล้องจุลทรรศน์จะเกิด; เกิดขึ้นสวรรค์โลก._

ม้วน 7

กำเนิดศาสนาของระบบสุริยจักรวาลของโลก; หมายเลข 318 ที่มีการขยายตัวในพันธมิตรของดาวเคราะห์อื่น ๆ ดังกล่าวข้างต้นจะมีค่าเท่ากับสิ่งที่อยู่ข้างล่าง สาเหตุแรกของพวกเขา; โลกเพื่อกาแล็คซี่._

ม้วน 8

กำเนิดศาสนาจำนวน 318; จำนวนการสร้างบก; เป็นโมเลกุลที่เกิดขึ้นครั้งแรกในโลก; การคูณและการพัฒนาของโมเลกุลอื่น ๆ ; ดาวเคราะห์เป็นผู้ใหญ่ในพื้นที่._

ม้วน 9

จำนวนผู้สร้างพระเจ้า; ระเบิดความคิดสร้างสรรค์ที่ใหญ่ที่สุดจะเริ่มขึ้นในอัลฟาและโอเมก้าฝ่าเท้า; ในวัยเด็กของจำนวน; พันธสัญญาของพระเจ้าเทวดาพระเจ้า; เกิดจิตวิญญาณของมนุษย์เป็นครั้งแรก._

ม้วน 10

กำเนิดศาสนาของระบบการดำรงชีวิตของมนุษย์; คำของพระเจ้าจะกลายเป็นเนื้อหนัง แม่เหล็กท้องฟ้าตัดสินใจที่จะสร้างครอบครัวของกาแล็คซี่ใหม่ มรดกของพระเจ้าที่มาจากอาณาจักรแห่งสวรรค์._

ม้วน 11

ต้นกำเนิดของพระเจ้า puntito สวรรค์; เวลาและสถานที่จะวัดจากจุดพระเจ้า; ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำของมนุษย์และได้รับรางวัลจากพระเจ้า; เครื่องชั่งน้ำหนักที่อยู่อาศัยแสงอาทิตย์พระเจ้า; หมายเลข 318 และคุณงามความดีของมนุษย์._

ม้วน 12

ต้นกำเนิดของพระเจ้าแม่เหล็ก; แม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แม่เหล็กจิตวิญญาณ แม่เหล็กอัจฉริยะ แม่เหล็กที่อยู่อาศัยออกของลูกที่เกิดเพลิงไหม้ของพระเจ้าพ่อพระเจ้า Jehova นั้น แม่เหล็กบนท้องฟ้า._

ม้วน 13

กำเนิดศาสนาจำนวนแสงอาทิตย์; เช่นเดียวกับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ของพระเจ้าเพื่อสร้างแผ่นดิน จำนวนกาแล็คซี่; ลำดับชั้นของจิตวิญญาณของเขาพระเจ้าระหว่างโลกของเนื้อ._

ม้วน 14

ต้นกำเนิดของพระเจ้านิรันดร์; แต่ละคนเป็นสวรรค์ของตัวเอง; จำนวนของพระเจ้ากาแล็คซี่ 318 ขยายปรัชญาความคิดด้วยการขยายจักรวาล._

ม้วน 15

จุดเริ่มต้นของพระเจ้าและจุดสิ้นสุดของโอเมก้าวงกลมแสงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์ศักดิ์สิทธิ์และปรัชญาของโลก; อัลฟามุมและมรดกของพระเจ้า; รูปทรงเรขาคณิตที่เกิด._

ม้วน 16

กำเนิดศาสนาของคุณธรรมนั่งเล่น; ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลข Pensares มนุษย์ ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างความคิด; ต้นกำเนิดของกาแล็คซี่ของการกระทำของมนุษย์ทุกคน._

ม้วน 17

ความหมายของพระเจ้า 7 แมวน้ำ; เปิดเผยของพระเจ้าซึ่งสอดคล้องกับเวลาที่สวรรค์; เป็นวิธีที่พระเจ้าเจตจำนงเสรีของพระเจ้าพ่อ Jehova พระเจ้า; ความตั้งใจของพระเจ้ามันออกมา._

ม้วน 18

มิลเลนเนียมธงสันติภาพพระเจ้า; สีและสัญลักษณ์ของมันเป็นทรินิตี้แสงอาทิตย์ สัญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์นี้จะมีอายุจนถึงสิ้นแผ่นดินโลก; การล่มสลายของวัตถุนิยมที่จะมาถึง._

ม้วน 19

ต้นกำเนิดของพระเจ้าพ่อ Jehova พระเจ้า; พระเจ้าและนิรันดร์ของเขาสร้าง; บอลดีบักไฟพระเจ้า; พระเจ้าพ่อและสืบทอดนิรันดร์ของตัวเลข; 318 จำนวนของความยุติธรรมของพระเจ้า._

ม้วน 20

จิตวิทยาพระเจ้าของตัวเลข; รักสามเส้าแสงอาทิตย์ มรดกทางกามารมณ์เป็นรูปทรงเรขาคณิตจักรวาล; เรื่องจิตวิญญาณและความเป็นหนึ่ง._

ม้วน 21

เลขพระเจ้าใน reinc​​arnations มนุษย์ ยูเนี่ยนของจิตวิญญาณและเรื่อง; เป็นวิญญาณที่เกิดในดวงอาทิตย์ไกล; สร้างจักรวาลเพื่อพิภพ; หมายเลขจิตวิญญาณ._

ม้วน 22

กำเนิดศาสนาของtriceptaciónแรกในจักรวาล; หลักการที่ถูกทำซ้ำไม่มีที่สิ้นสุด; อัลฟาและโอเมก้าฝ่าเท้าเกิดหลักการทางคณิตศาสตร์ที่มนุษย์ทุกคน; คุณธรรมของคณิตศาสตร์._

ม้วน 23

กำเนิดศาสนาของเซลล์ของมนุษย์นั้น อาดัมและอีฟรูขุมขนขยายเนื้อของพวกเขา; เป็นตัวอ่อนของมนุษย์คูณในหนองน้ำ; ไม่มีที่สิ้นสุดในอนาคตตัวอ่อนสายพันธุ์ที่อาศัยเกิดขึ้น; แปดสั่นสะเทือนครั้งแรก._

ม้วน 24

กำเนิดศาสนาของ Jehova ลูกชายคนโต dictated โดยพ่อศักดิ์สิทธิ์จากจักรวาลดวงอาทิตย์ไหลรินอัลฟา; พระองค์แสงอาทิตย์แม่โอเมก้า; หมายเลข 318 และทรินิตี้แสงอาทิตย์._

ม้วน 25

ศักดิ์สิทธิ์; พระเจ้าหลักการขยายตัวของความจริงทั้งหมด เป็นมนุษย์คนแรกที่ถูกสร้างขึ้น; คู่แรก, รุ่นแรกángel.-ฤดูใบไม้ร่วงของเทวดาอาดัมและอีฟนั้น สวรรค์กล้องจุลทรรศน์._

ม้วน 26

กำเนิดศาสนาของพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์; จำนวนการสร้างของ; แผนของมรดกทางวัฒนธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า อัลฟาและดวงอาทิตย์โอเมก้า; ตารางแสงอาทิตย์ จิตวิทยาของพระเจ้า._

ม้วน 27

กำเนิดศาสนาครั้งที่; ความสัมพันธ์ของตนกับเรื่อง; ผู้ใหญ่ดาวเคราะห์ที่มีเวลาวัสดุท้องฟ้าและเวลาสิ้นสุด; ครั้งแรกครั้งที่สอง; เวลาทั้งหมดออกจากพ่อและส่งกลับไปหาพ่อ._

ม้วน 28

ต้นกำเนิดของพระเจ้าหญ้าแรกที่เติบโตบนแผ่นดินโลก; เป็นไฟพลังงานแสงอาทิตย์ขยายสาขาในลักษณะของแผ่นดินนั้น หมายเลข 318 บนที่ดินทุ่งหญ้า._

ม้วน 29

กำเนิดศาสนาของดวงอาทิตย์ของโลก; ความรักของกาแล็กซี่; พันธมิตรของพระเจ้ามีชีวิต จำนวน 318 เกิด; wavelike หลักการของพระเจ้าเทวดาพระเจ้า; ใครเป็นเทวดาพระเจ้า?._

ม้วน 30

กำเนิดศาสนาของเรขาคณิตเลขบก; เกิดหมายเลขแรก; คิดเป็นครั้งแรก โมเลกุลแรก คู่แรกของโลก; สิ่งที่มาก่อนหน้าพวกเขา; กาแล็กซี่ Triune._

ม้วน 31

ความคิดที่กว้างขวางของพระเจ้าtriceptaciónจักรวาล; พระเมษโปดกของพระเจ้าพระเจ้าอธิบาย; กาแล็คซี่ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในโลก; กาแล็กซี่ Triune; ชีวิตของเนื้อหนังชีวิต._

ม้วน 32

หลักการของพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์; เรื่องราวของพระเจ้าที่โผล่ออกมาจากจักรวาลอนันต์; โลกและวิวัฒนาการของมันเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์กล้องจุลทรรศน์พระเจ้านี้ นิรันดร์ประวัติศาสตร์การขยายตัวที่ไ​​ม่มีที่สิ้นสุด._

ม้วน 33

กำเนิดศาสนาของตัวเลข; หมายเลขแรก; สืบทอดนิรันดร์ของตัวเลขในจักรวาลใช้สอยกว้างขวาง; วิวัฒนาการของพระเจ้าของตัวเลข; สิ่งที่เป็นตัวเลขสวรรค์._

ม้วน 34

กำเนิดศาสนาของดวงอาทิตย์ของโลก; เช่นแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์เกิด; พื้นเป็นแหล่งที่ไม่สิ้นสุดของสนามแม่เหล็กที่อยู่อาศัย; เป็นวิญญาณมาถึงชีพจรแม่เหล็กไพศาล._

ม้วน 35

กำเนิดศาสนาของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เกิด chispitas แสงอาทิตย์อนันต์; อัลฟาโอเมก้าดวงอาทิตย์และกาแลกซี่ทางช้างเผือกผู้ปกครองโลกของเนื้อหนัง เป็นโลกที่ประสบความสำเร็จ; ระบบสุริยจักรวาลของโลกเป็นร่องรอยของสิ่งที่อยู่ในระยะไกลมากครั้ง._

ม้วน 36

กำเนิดศาสนาของเนื้อมนุษย์; จมูกครั้งแรกของเขา; การขยายตัวและการเจริญเติบโตรูป; พวกเขามาก่อนเนื้อ; พันธมิตรของพระเจ้าแผ่สนามแม่เหล็กที่อยู่อาศัย; เกิดอัลฟาโอเมก้าและสุรา._

ม้วน 37

กำเนิดศาสนาขององค์ประกอบของธรรมชาติบนพื้นโลก; สิ่งที่อยู่เบื้องหลังแม่เหล็ก; ลำดับชั้นที่รวมตัวกันเพื่อสร้างโลกที่อาศัยอยู่; 318 พระเจ้าพันธมิตรเทวดาพระเจ้า._

ม้วน 38

ต้นกำเนิดของพระเจ้าพระเจ้าของเครื่องชั่งพลังงานแสงอาทิตย์ เพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดของมนุษย์นั้น สาเหตุของวิธีการของเขาเอง; เพื่อที่จะได้ในอนาคต._

ม้วน 39

หลักการของพระเจ้าของสหภาพระหว่างเรื่องและจิตวิญญาณ; การขยายตัวทางเรขาคณิตเชิงเส้น; ที่มองไม่เห็นจะปรากฏ; กล้องจุลทรรศน์เป็นยักษ์; ยักษ์เป็นกล้องจุลทรรศน์._

ม้วน 40

กำเนิดศาสนาจำนวนมนุษย์; คณิตศาสตร์เป็นจิตวิญญาณ; ผลจากการที่รูปแบบความคิดเชิงตัวเลขในอนาคตจักรวาลเลข; หมายเลข 318 และความยุติธรรมของพระเจ้า._

ม้วน 41

กำเนิดศาสนาของความยุติธรรมของมนุษย์ ความผิดพลาดที่ผ่านมานั้น ที่ดินรางวัล; ข้อกล่าวหาของพระเจ้ากับผู้ละเมิดของพวกเขาสัญญาความอ่อนน้อมถ่อมตนและล้มเหลว._

ม้วน 42

กำเนิดศาสนาของพระคัมภีร์; จุดอาณัติสวรรค์เริ่มต้น; พระคัมภีร์ของพระเจ้าและความหวังของมนุษย์ จำนวนศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละจิตวิญญาณ._

ม้วน 43

กำเนิดศาสนาของโมเลกุล; เรื่องของการคิดการขยายตัวของจักรวาลมีชีวิต จำนวนและโมเลกุล; ทรินิตี้แสงอาทิตย์ในทุกสิ่งที่คิด; หมายเลข 318 ในชีวิตของมนุษย์._

ม้วน 44

ก้านพระเจ้า; ดังต่อไปนี้ หลักการของความยุติธรรมของพระเจ้าสัญญาไว้ในอาณาจักรแห่งสวรรค์; บันทึกไว้เป็นอ่อนน้อมถ่อมตนของหัวใจ; ความอ่อนน้อมถ่อมตนอาศัยอยู่._

ม้วน 45

ต้นกำเนิดของพระเจ้าพระเจ้าของแกน; การล่มสลายของวัตถุนิยม วางประวัติศาสตร์ที่ผิดพลาดของแผ่นดิน จำนวน 318; จำนวนของความยุติธรรมในมนุษย์._

ม้วน 46

กำเนิดศาสนาของเงินที่ทำภาชนะ; เรือขนาดมหึมาโผล่ออกมาอยู่ข้างหลังมหึมาโลก; ส่วนของเรื่องและจิตวิญญาณ; ความรู้สึกนึกคิดที่ว่างของพวกเขาจะเป็นตัวเป็นตนในรูปแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุด._

ม้วน 47

ก้านพระเจ้า; ความรู้เกี่ยวกับความยุติธรรมสวรรค์สำหรับดาวเคราะห์โลก; แต่ละดูตัวเองถ้าคุณมาหรือไม่อาณาจักรแห่งสวรรค์; จำนวน 318 พระเจ้าในความแตกต่างกัน._

ม้วน 48

จานบิน; การก่อสร้าง เรื่องไฟ จุดเริ่มต้นที่จานรอง; โมเลกุลสร้างพันธมิตรแสงอาทิตย์ ซึ่งก็มีเรือเงิน._

ม้วน 49

ก้านพระเจ้า; หลักการของความยุติธรรมคือทุกองค์ประกอบเดียวกันของจักรวาล อัลฟาและโอเมก้าจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของคำสั่งของชีวิต ความยุติธรรมคือก่อนที่จะมีชีวิตอยู่ใน._

ม้วน 50

จานบิน; หลักการของกฎหมายของตน ดังกล่าวข้างต้นจะมีค่าเท่ากับสิ่งที่อยู่ข้างล่าง เงินเรือแม่เหล็กแสงอาทิตย์เรือ; จำนวนของพวกเขาเป็นเหมือนทรายที่มีทะเลทราย._

ม้วน 51

จานบิน; เรื่องนี้เป็นคุณลักษณะของเกลือของความรู้; ที่จะเกิดอีกครั้งไม่เคยมาที่เรือถูกสร้างขึ้นเงิน._

ม้วน 52

กำเนิดศาสนาของเงินที่ทำภาชนะ; ระบบขับเคลื่อน; เรื่องคือความเร็วและความเร็ว ทรินิตี้แสงอาทิตย์เยี่ยมชมโลกในเรือเหล่านี้; ลำดับชั้นของพระเจ้าของพระองค์ ต้นและปลาย._

ม้วน 53

สร้างจานบิน; วิธีโมเลกุลของพวกเขาเกิดขึ้น; คณิตศาสตร์แสงอาทิตย์ จุดเรขาคณิตแสงอาทิตย์ แม่เหล็กที่ไม่รู้จัก; จำนวน 318 เกิดที่อยู่อาศัย._

ม้วน 54

แท้จริงแล้วพระเจ้าดวงอาทิตย์คำนวณตัวเลขจานบินที่ถูกสร้างขึ้น; เป็นโลหะสีเงินเกิดขึ้น; พื้นเป็นตัวเป็นตนปัจเจกของพวกเขา._

ม้วน 55

การก่อสร้างของเงินที่ทำภาชนะ; ที่มาอาศัยอยู่ที่วันที่กลับไปนิรันดรของนานมาแล้ว; ก่อนที่ฝ่าเท้าปัจจุบัน อัลฟาเริ่มต้น end; จุดเริ่มต้นของโอเมก้าหลักการ._

ม้วน 56

การสั่นสะเทือนตัวเลขของพระเจ้าเรือเงิน; จำนวนโมเลกุล; รังสีดวงอาทิตย์เรือสีเงิน; เรือที่ได้เข้าเยี่ยมชมแผ่นดิน วิธีการวันพิพากษา._

ม้วน 57

กำเนิดศาสนาของเงินที่ทำภาชนะ; เป็นที่สร้างขึ้นในดวงอาทิตย์ไกล; แปลงใจแสงอาทิตย์บนไฟ กลไกการทำงานของฝ่าเท้าชีวิต; อัลฟาและโอเมก้าดวงอาทิตย์._

ม้วน 58

กำเนิดศาสนาของเรขาคณิตของโลก; ตามที่ได้คาดการณ์ที่ดินในอาณาจักรแห่งสวรรค์; คุณจะต้องมีขนาดเล็กและอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นใหญ่ในอาณาจักรแห่งสวรรค์._

ม้วน 59

กำเนิดศาสนาของเวลา; พันธสัญญาของพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณของมนุษย์ เวลาที่ท้องฟ้า; เวลาโลก; เวลา espirtual; เวลาที่กาแล็คซี่; เวลาแสง; เวลาแห่งความมืด._

ม้วน 60

พระบิดานิรันดร์ข้อความกระแสจิตไปทั่วโลกบก; ข้อความที่สอง; ข้อความแรกถูกซ่อนจากโลกโดยร็อคทางศาสนา._

ม้วน 61

จานบิน; โลหะสีเงิน; สร้างมิติแสงอาทิตย์ไฟ เป็นการเตรียมการจะทำ; เรืออัลฟาและโอเมก้า; หลักการของการลำดับชั้นแสงอาทิตย์._

ม้วน 62

กำเนิดศาสนาของพื้นที่; พันธสัญญาของพระเจ้าออกจากอาณาจักรแห่งสวรรค์; เวลาจะตัดสินกับสิ่งมีชีวิต; ทั้งหมดข้างต้นทั้งหมด._

ม้วน 63

กำเนิดศาสนาของการเบี่ยงเบนของแกนขั้วของแผ่นดิน ทั้งหมดขาดจิตวิญญาณของความสมดุลส่งผลกระทบต่อโมเลกุลของดาวเคราะห์; หมายเลข 318 ในการเบี่ยงเบนทางจิต._

ม้วน 64

ต้นกำเนิดวงกลมโอเมก้า; เกลียวของความคิดของมนุษย์; หลักการที่ว่าเกิดในดวงอาทิตย์อัลฟาและขยายเข้าไปในดวงอาทิตย์ของโอเมก้ากาแล็กซี่ Triune._

ม้วน 65

กำเนิดศาสนาของมุมขวาของ 90 °; เรขาคณิตแรกของจิตวิญญาณมนุษย์; อัลฟาและโอเมก้าฝ่าเท้าของการสร้างมนุษย์ กาแล็กซี่ Triune._

ม้วน 66

ต้นกำเนิดของพระเจ้าแม่เหล็กสากล พลังงานทั้งหมดออกจากพ่อ; ทรินิตี้แม่เหล็กแสงอาทิตย์ tricepta viviente.- 318 เส้น._

ม้วน 67

แม่เหล็กที่อยู่อาศัยของการคิดการขยายตัวของเอกภพพ่อ Jehova; แต่ละบรรทัดแม่เหล็กแสงอาทิตย์เป็นพันธมิตรกับคุณธรรมของจิตวิญญาณมนุษย์._

ม้วน 68

หีบของพระเจ้าพันธมิตรและความสัมพันธ์กับปรัชญาของมนุษย์ ทุกความคิดของมนุษย์เป็นผลิตภัณฑ์ของพันธมิตรทำในจักรวาลที่._

ม้วน 69

กฎของกฎหมาย; เพียงอ่อนน้อมถ่อมตนได้รับสิทธิของพวกเขา; บัญญัติของพระเจ้าไม่มีการซื้อขาย; ขนาดเล็กมีสิทธิครั้งแรก._

ม้วน 70

ต้นกำเนิดของพระเจ้าเกลียวมีชีวิต โอเมก้าวงกลมแสงอาทิตย์ การเกิดของดวงอาทิตย์; 318 เกลียวของจิตวิญญาณมนุษย์._

ม้วน 71

กำเนิดศาสนาของไฟ; ความร้อนทั้งหมดจะถูกแสดงออกของดวงอาทิตย์ที่อยู่อาศัย; อาณัติสวรรค์เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ไฟขยายตัว; 318 สายไฟ._

ม้วน 72

กำเนิดศาสนาความคิดของมนุษย์ การกระทำแต่ละดำเนินการอยู่ในร่างกายเดียวกัน; ทำให้สถานีโทรทัศน์; แต่ละคนเป็นสวรรค์ของตัวเอง; 318 เส้น._

ม้วน 73

เป็นจิตวิญญาณร่วมทารก; สายมารดา; การเดินทางและประสบการณ์ของว​​ิญญาณเมื่อพวกเขาตัดสินใจที่จะไปลองชีวิตของวัสดุ._

ม้วน 74

จานบิน; ปรัชญาการทำเรื่อง; สิ่งที่ทำคิด; โมเลกุลปราศรัยด้วยจิตวิญญาณ._

ม้วน 75

ต้นกำเนิดของพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ suceciónสวรรค์นิรันดร์ รูปทรงเรขาคณิตของจักรวาล เป็นสวรรค์จะเกิดและพัฒนา; จักรวาลและพิภพ; กาแล็กซี่ Triune._

ม้วน 76

กำเนิดศาสนาของเรื่อง; เรื่องและจิตวิญญาณเป็นสิ่งเดียวกัน; สิ่งที่เกิดขึ้นที่จุดกำเนิดที่เรียกว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์._

ม้วน 77

กำเนิดศาสนาของสายพันธุ์; ทุกสิ่งมีชีวิตที่เป็นผลิตภัณฑ์ของดวงอาทิตย์นั้น โลกแต่ละคนเป็นรูปธรรมดึงดูด; พระเมษโปดกของพระเจ้า._

ม้วน 78

กำเนิดศาสนาของพระเจ้าเทวดาจักรวาล; เรื่องและจิตวิญญาณที่อาศัยอยู่และควบคุมโดยเทวดา._

ม้วน 79

กำเนิดศาสนาของกฎหมายทางกายภาพของโลกวัสดุ; วงกลมโอเมก้าทำให้โมเลกุล; หีบของพันธมิตรคือในเรื่องและการคิด._

ม้วน 80

กำเนิดศาสนาของวิญญาณ; ขณะที่พวกเขาจะเกิดมาและวิธีการที่พวกเขาฟอร์มร่างกายแรกของเนื้อหนัง จิตวิญญาณและเนื้อเกิดจากจุดที่พล็อตเดียวกัน._

ม้วน 81

ปรัชญาของพระเจ้าสิ่งมีชีวิตของโลกที่อยู่อาศัยของบิดา Jehova ทุก การร้องขอชีวิตสวรรค์ทำเนื้อหนัง คนยากจนเป็นครั้งแรก._

ม้วน 82

กำเนิดศาสนาของกลศาสตร์ของจานบินนั้น และคำนวณจำนวนของโมเลกุล; จุดสามเหลี่ยม._

ม้วน 83

ต้นกำเนิดของพระเจ้าเทวดานั้น สาระสำคัญของการคิดการขยายตัวของจักรวาล เป็นกาแลคซีจะเกิด; กาแล็กซี่ Triune; รังของมัน._

ม้วน 84

กำเนิดศาสนาของหลักคำสอนของพระเมษโปดกของพระเจ้า พันธมิตรแสงอาทิตย์อัลฟาเอาท์พุทและโอเมก้าฝ่าเท้า; การพิจารณาคดีของโลกที่ผิดศีลธรรม._

ม้วน 85

กำเนิดศาสนาของคณิตศาสตร์; ทั้งหมดคำนวณจิตออกจากอาณาจักรแห่งสวรรค์; การคำนวณเพื่อให้ร่างกายมนุษย์ถูกสร้างขึ้น; ไม่เกรงใจ 318 เส้น._

ม้วน 86

หลักการสากลของ Pensares มนุษย์; 318 คุณธรรมในรูปแบบความคิดที่มองไม่เห็น ต้นและปลาย._

ม้วน 87

คำพิพากษา; ผู้ที่นำมาใช้เป็นพยานเท็จและสาบานว่าในโลกจะไม่เข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์ สาบานไม่ได้เป็นพ่อ._

ม้วน 88

คำพิพากษา; ประเทศที่ร่ำรวยของโลก; คุณจะต้องให้ครึ่งหนึ่งของความมั่งคั่งของคุณเช่นเดียวกับexplotásteis; มีพนักงานที่คุณจะได้รับการวัดmedísteis._

ม้วน 89

คำพิพากษา; ผู้ที่เห็นและไม่เชื่อว่าจะไม่เข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์ เป็นครั้งแรกที่พวกเขาปฏิเสธ; และพวกเขาจะถูกทอดทิ้งอยู่ในโลกอื่น ๆ ภาพลวงตา._

ม้วน 90

คำพิพากษา; ผู้ที่ไม่ได้ทำงานตามlesfuéบัญชาเข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์ เพียงคนงานคนยากจนและดูหมิ่นใส่ราชอาณาจักร._

ม้วน 91

พิพากษา; ที่เก็บสะสมอาหารโดยการกินดอกเบี้ยและความชั่วร้ายจะไม่เข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์ และพวกเขาจะถูกนำไปในการดำรงชีวิตอื่น ๆ._

ม้วน 92

คำพิพากษา; ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะมากกว่าต่ำต้อยเงินเดือนนิยายจะไม่เข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์ ทองไม่นำไปสู่​​อาณาจักรของพระบิดา._

ม้วน 93

คำพิพากษา; พวกเขาจะได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด; ผู้ประกอบการผ่าน; ไม่มีผู้ปกครองหารป้อนอาณาจักรแห่งสวรรค์; เพียงซาตานแบ่งตัวเอง._

ม้วน 94

กำเนิดศาสนาของชีวิตมนุษย์; อัลฟาโอเมก้าจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด; ในตอนท้ายของปรัชญาของมนุษย์ รัชสมัยของฤดูใบไม้ร่วงทอง; ในตอนท้ายของราชวงศ์ของโอซิริสแช่ง._

ม้วน 95

เป็นวิญญาณที่เกิดขึ้นในอาณาจักรแห่งสวรรค์; จักรวาลเป็นสถานที่ที่มันมาจากสิ่งมีชีวิตของมนุษย์ 318 ความเข้มข้นของสนามแม่เหล็ก._

ม้วน 96

จุดสิ้นสุดของเวลา; การทดสอบวัสดุเวลาชีวิตของมนุษย์ มันถึงเวลาที่มีหน่วยเป็นความรู้ใหม่; เวลาและความคิดเป็นสิ่งเดียวกัน; เวลาไหลริน._