hemelse wetenschap; Telepathische schrijven; Telepathische doctrine; Telepathische wonder; de rollen van het Lam van God; Lam Gods doctrine; alpha en omega goddelijke openbaring; telepathische boodschap van de eeuwige vader alpha en omega; de grote Trooster; de geest van de waarheid; realisatie van de visie van Johannes op het eiland Patmos (Apocalyps hoofdstuk 5); is de verwachte openbaring eeuwenlang; zien, horen, te analyseren, vergelijken, trekken hun eigen conclusies en vrij te delen; de oorspronkelijke rollen zijn hand geschreven; met teksten in de Spaanse corrida; (Beroep op de oorspronkelijke taal als de vertaling is niet duidelijk).

broodje 1

goddelijke Lam Gods; Zijn goddelijke filosofie; Silver goddelijke lam; nederigheid maakte lam; nieuwe dtriunfo de goddelijke Lam van God, op de sterkte en de menselijke hoogmoed._

broodje 2

goddelijke oorsprong van filosofieën; relatie tussen de aardse en hemelse communisme communisme; Het communisme is geboren met materie en geest; allianties zijn gemeenschappelijk voor alle._

broodje 3

goddelijke gelijkenissen; vertaald door levende telepathie; jehova uitgegeven door de ouder; aangezien de beweging zich in dit gebied; Het naar voren als de eerste vegetatie; eerste fabriek geometrie._

broodje 4

goddelijke gelijkenissen; vertaald door levende telepathie; jehova gedicteerd door goddelijke vader; de laatste leer, die de planeet aarde te ontvangen; geboren nieuwe wetenschap en nieuwe wereld._

broodje 5

goddelijke oorsprong van de zon de aarde; eeuwige opeenvolging van zonne-verlichting; de goddelijke Lam Gods, is voor het zonnen; als zon opkomt; als de zolen sterven; opstanding van de zolen._

broodje 6

goddelijke uitgestrekte denken heelal; zonne chispita breidt; Ze vermenigvuldigen haar zonnevloeistof; microscopische werelden worden geboren; voordoen aardse paradijzen._

broodje 7

goddelijke oorsprong van het zonnestelsel van de Aarde; het getal 318 wordt uitgebreid in andere planetaire allianties; het bovenstaande is gelijk aan wat beneden; in hun eerste oorzaken; galactische orde Worlds._

broodje 8

goddelijke oorsprong van het getal 318; aantal terrestrische schepping; als de eerste molecuul ontstond aarde; vermeerdering en ontwikkeling van andere moleculen; als volwassen planeten in de ruimte._

broodje 9

goddelijke schepper nummer; de grootste creatieve explosie begint in de alfa en omega zolen; jeugd van een getal; het goddelijke verbond van goddelijke engeltjes; geboren de eerste menselijke geest._

broodje 10

goddelijke oorsprong van het menselijk leven systeem; het goddelijk woord wordt vlees; de hemelse magnetisme beslist om een ​​nieuwe galactische gezin te stichten; goddelijke erfgoed dat afkomstig is van het koninkrijk der hemelen._

broodje 11

goddelijke oorsprong van hemelse puntito; tijd en ruimte worden gemeten door goddelijke dot; relatie tussen menselijk handelen en goddelijke prijs; goddelijke zonne-living schalen; het nummer 318 en de menselijke deugden._

broodje 12

goddelijke oorsprong van het magnetisme; zonne-magnetisme; spirituele magnetisme; intelligent magnetisme; magnetisme leven uit de bal van vuur van de goddelijke goddelijke Jehova vader; hemelse magnetisme._

broodje 13

goddelijke oorsprong van de zonne-nummer; als de goddelijke wiskundige berekening was, om de aarde te creëren; galactische nummer; Zijn goddelijke spirituele hiërarchie tussen de werelden van vlees._

broodje 14

goddelijke oorsprong van de eeuwigheid; ieder is zijn eigen hemel; de goddelijke galactische nummer 318 breidt het denken filosofie door uitdijend heelal._

broodje 15

goddelijke begin en einde van de zonne-cirkel omega; de heilige drievuldigheid zon en de filosofie van de planeet aarde; de hoek alpha en goddelijke erfgoed; geboren geometrie._

broodje 16

goddelijke oorsprong van de levende deugd; numerieke relatie tussen menselijke Pensares; ongelijkheid tussen ideeën; galactische oorsprong van elk menselijk handelen._

broodje 17

goddelijke betekenis van de 7 zegels; goddelijke openbaring die overeenkomt met de hemelse tijden; een goddelijke manier de goddelijke vrije wil van de goddelijke Jehova vader; de goddelijke bedoeling it out._

broodje 18

Millennium goddelijke vrede vlag; zijn kleuren en symbolen zijn zonne-drie-eenheid; deze goddelijke symbool zal duren tot het einde van de planeet aarde; de val van het materialisme te komen._

broodje 19

goddelijke oorsprong van de goddelijke Jehova vader; Zijn goddelijke en eeuwige schepping; Ball debugger goddelijk vuur; Father Divine en eeuwige opeenvolging van nummers; 318 het aantal goddelijke gerechtigheid._

broodje 20

goddelijke psychologie van de nummers; zonne-liefde driehoek; vleselijke erfgoed is kosmische geometrie; geest en materie zijn één._

broodje 21

goddelijke nummering in menselijke reïncarnaties; vereniging van geest en materie; als geest geboren in de verre zonnen; schept de macrokosmos naar de microkosmos; de nummer-spirit._

broodje 22

goddelijke oorsprong van de eerste triceptación in het heelal; een principe dat in het oneindige wordt herhaald; alpha en omega zolen geboren ieder mens wiskundig principe; de deugden van de wiskunde._

broodje 23

goddelijke oorsprong van de menselijke cel; Adam en Eva poriën breiden hun vlees; als menselijke larve vermenigvuldigd in de moerassen; eindeloze toekomst larven levende soorten ontstaan; de eerste acht trillingen._

broodje 24

goddelijke oorsprong van de oudste zoon jehova ingegeven door de goddelijke vader van de zon triller alpha galaxy; Zijn goddelijke Solar Moeder Omega; het nummer 318 en zonne-drie-eenheid._

broodje 25

de heilige drie-eenheid; goddelijke expansieve principe van alle waarheid; als de eerste mens werd geschapen; de eerste paar, eerste model ángel.- de val van de engelen, Adam en Eva; microscopische paradijs._

broodje 26

goddelijke oorsprong van de Heilige Schrift; het aantal van haar schepping; Gods plan van de goddelijke erfgoed; alpha en omega zon zon; zonne-square; goddelijke psychologie._

broodje 27

goddelijke oorsprong van deze tijd; haar relatie met de materie; volwassen planeten met hemelse materiaal en eindtijd; eerste keer, de tweede keer; aller tijden verlaat de vader en keert terug naar de vader._

broodje 28

goddelijke oorsprong van de eerste gras die groeide op aarde; zoals zonne-brand breidde haar incarnaties in de aard van het land; het nummer 318 op de weide land._

broodje 29

goddelijke oorsprong van de zon de aarde; Galaxy liefde; goddelijke allianties wonen; het nummer 318 is geboren; golvende goddelijke principe van goddelijke engeltjes; Wie zijn de goddelijke engeltjes?._

broodje 30

goddelijke oorsprong van aardse cijfer geometrie; geboren het eerste nummer; denken van de eerste is; de eerste molecule; de eerste aardse paar; wat kwam voor hen; de drie-enige Galaxy._

broodje 31

goddelijke uitgestrekte denken triceptación het heelal; de goddelijke Lam van God verklaart; galactische gezinnen werelden; de drie-enige melkwegstelsel; leven van het levend vlees._

broodje 32

goddelijke principe van de Heilige Drie-eenheid; een goddelijk verhaal dat naar voren komt uit het oneindige heelal; een wereld en de evolutie ervan, is een microscopisch deel van deze goddelijke geschiedenis; eeuwige oneindige expansie geschiedenis._

broodje 33

goddelijke oorsprong van de nummers; het eerste getal; eeuwige opeenvolging van getallen in het uitgestrekte levende heelal; de goddelijke evolutie van de nummers; wat waren de hemelse nummers._

broodje 34

goddelijke oorsprong van de zon de aarde; zoals zonne-armatuur werd geboren; de zolen zijn onuitputtelijke bronnen van levende magnetisme; als een reïncarnatie gaat om het uitgestrekte magnetische puls._

broodje 35

goddelijke oorsprong van het zonnestelsel; geboren oneindige zonne chispitas; alpha omega zonnen en melkwegstelsels galactische ouders werelden van vlees zijn; als de werelden slagen; zonnestelsel de aarde, is een overblijfsel van wat er in zeer afgelegen tijden._

broodje 36

goddelijke oorsprong van menselijk vlees; zijn eerste kiem; vormige expansie en groei; Ze kwam voor het vlees; goddelijke allianties uitstralen wonen magnetisme; geboren alpha en omega geesten._

broodje 37

goddelijke oorsprong van de elementen van de terrestrische natuur; wat er achter magnetisme; levende hiërarchieën die zich verenigd om de planeet aarde te vormen; 318 goddelijke goddelijke engeltjes allianties._

broodje 38

goddelijke goddelijke oorsprong van de zonne-schalen; want het was het begin van het menselijk denken; de oorzaak van zijn eigen weg; dus dat zal in de toekomst._

broodje 39

goddelijke principe van eenheid tussen materie en geest; geometrisch-lineaire uitzetting; het onzichtbare zichtbaar; de microscopische is gigantisch; de gigantische is de microscopische._

broodje 40

goddelijke oorsprong van het menselijk getal; wiskunde is de geest; het resultaat hiervan vormen de numerieke ideeën, de toekomstige universa cijfers; het nummer 318 en de goddelijke gerechtigheid._

broodje 41

goddelijke oorsprong van de menselijke gerechtigheid; de fouten van het verleden; Awards land; goddelijke beschuldiging tegen schenders van nederigheid ze beloofden en mislukte._

broodje 42

goddelijke oorsprong van de Schrift; startpunt van een hemels mandaat; de goddelijke Schriften en menselijke verwachtingen; de goddelijke nummer van elke geest._

broodje 43

goddelijke oorsprong van het molecuul; levende materie van denken uitdijend heelal; het aantal en het molecuul; zonne-drie-eenheid is in alles gedacht; het nummer 318 in het menselijk leven._

broodje 44

goddelijke staaf; hieronder; beginsel van beloofd in het koninkrijk der hemelen goddelijke gerechtigheid; gered zijn de nederig van hart; levende nederigheid._

broodje 45

goddelijke goddelijke oorsprong van de staaf; val van het materialisme; drop de valse geschiedenis van de aarde; het nummer 318; aantal van alle rechtvaardigheid in de mensheid._

broodje 46

goddelijke oorsprong van de zilveren vaten; kolossale schepen ontstaan ​​achter kolossale werelden; de verdeling van materie en geest; hun vrije wil, zijn vervat in het oneindige vormen._

broodje 47

goddelijke staaf; kennis van hemelse gerechtigheid voor de planeet aarde; elk zie voor jezelf, als je komt of niet het koninkrijk der hemelen; het goddelijke getal 318 op individualiteit._

broodje 48

vliegende schotels; bouw; materie-het-vuren; startpunt van een schotel; de moleculen zonne allianties; waarin zij een zilveren schip._

broodje 49

goddelijke staaf; het principe van rechtvaardigheid is allemaal dezelfde elementen van het heelal; alpha en omega begin en einde van een orde van het leven; rechtvaardigheid is voor het huidige leven._

broodje 50

vliegende schotels; beginselen van zijn wetten; het bovenstaande is gelijk aan wat beneden; de zilveren magnetische-solar schepen schepen; hun aantal is als het zand met een woestijn._

broodje 51

vliegende schotels; de zaak is een kenmerk van het zout van kennis; die wordt wedergeboren nooit komt waar schepen worden gebouwd zilver._

broodje 52

goddelijke oorsprong van de zilveren vaten; aandrijfsystemen; het onderwerp is de snelheid en de snelheid; zonne-drie-eenheid een bezoek aan de werelden in deze schepen; Zijn goddelijke hiërarchieën; alpha en omega._

broodje 53

het bouwen van vliegende schotels; hoe hun moleculen ontstaan; zonne-wiskunde; zonne geometrische punt; een onbekende magnetisme; het nummer 318 is geboren living._

broodje 54

Yea goddelijke zon numerieke berekening vliegende schotels worden gebouwd; zilver metaal ontstaat; de zolen materialiseren hun individualiteiten._

broodje 55

De bouw van de zilveren vaten; een levende oorsprong die teruggaat tot eeuwigheid van lang geleden; voordat de huidige zolen; alpha begin end; begint het principe omega._

broodje 56

goddelijke numerieke trilling van de zilveren schepen; het aantal-molecuul; de zonnestralen zilverachtige schepen; schepen die de aarde hebben bezocht; Judgment Day benaderingen._

broodje 57

goddelijke oorsprong van de zilveren vaten; as built in verre zonnen; zet zonne-geest in brand; de mechanica van het leven zolen; alpha en omega zonnen._

broodje 58

goddelijke oorsprong van de geometrie van de aarde; zo werd geprojecteerd land in het Koninkrijk der hemelen; je klein en nederig te zijn groot in het Koninkrijk der hemelen te zijn._

broodje 59

goddelijke oorsprong van de tijd; goddelijke verbond met de menselijke geest; hemelse tijd; aardse tijd; espirtual tijd; galactische tijd; light tijd; de tijd van de duisternis._

broodje 60

Eeuwige Vader telepathische boodschap aan de aardse wereld; tweede bericht; het eerste bericht werd verborgen voor de wereld door religieuze rots._

broodje 61

vliegende schotels; Zilverkleurige metalen; creatie van brand zonne-dimensie; zoals voorbereidingen worden getroffen; schepen alpha en omega; principe van een zonne-hiërarchie._

broodje 62

goddelijke oorsprong van de ruimte; een goddelijk verbond uit van het Koninkrijk der hemelen; tijd wordt beoordeeld met wezens; het geheel vooral._

broodje 63

goddelijke oorsprong van de afwijking van de poolas van de aarde; alle geestelijke gebrek aan evenwicht van invloed op de moleculen van de planeet; het nummer 318 in de geestelijke afwijking._

broodje 64

omega cirkel herkomst; de spiraal van het menselijk denken; een principe dat werd geboren in de alpha zon en uitgebreid tot de zon omega van de drie-enige Galaxy._

broodje 65

goddelijke oorsprong van de rechte hoek van 90 °; eerste geometrie van de menselijke geest; alpha en omega zolen van menselijke schepping; de drie-enige Galaxy._

broodje 66

goddelijke oorsprong van universeel magnetisme; alle macht uit van de vader; Trinity zonne-magnetisme tricepta de viviente.- 318 lijnen._

broodje 67

de levende magnetisme van denken uitdijende heelal van jehova vader; elke zonne-magnetische lijn is een alliantie met een deugd van de menselijke geest._

broodje 68

goddelijke ark van allianties en haar relatie met de menselijke filosofie; ieder menselijk denken is het product van allianties in de macrokosmos._

broodje 69

rechtsstaat; alleen de nederige hun recht verdiend; Gods geboden worden niet verhandeld; de kleine is de eerste straat rechts._

broodje 70

goddelijke oorsprong van het leven spiraal; de zonne-cirkel omega; geboorte van een zon; 318 spiralen van de menselijke geest._

broodje 71

goddelijke oorsprong van de brand; alle warmte leeft expressie van een zon; het hemelse mandaat is zonne-energie expansief vuur; 318 lijnen-het-vuren._

broodje 72

goddelijke oorsprong van het menselijk denken; elke handeling verricht is in hetzelfde lichaam; maakte tv-stations; ieder is zijn eigen hemel; 318 lijnen._

broodje 73

als geest voegt zich bij een baby; de moederlijke koord; reizen en ervaringen van de geesten wanneer zij besluiten om te gaan proberen materiaal levens._

broodje 74

vliegende schotels; filosofie gemaakt aangelegenheden; dingen gedaan te denken; het molecuul praat met de geest._

broodje 75

goddelijke oorsprong van de hemel; suceción eeuwige hemel; de geometrie van het heelal; als de hemel is geboren en ontwikkelt; macrokosmos en microkosmos; de drie-enige Galaxy._

broodje 76

goddelijke oorsprong van de materie; materie en geest zijn hetzelfde; wat er gebeurd is op het punt van oorsprong, genaamd het Koninkrijk der hemelen._

broodje 77

goddelijke oorsprong van soorten; elk schepsel is het product van een zon; elke wereld is een gematerialiseerd magnetisatie; het Lam Gods._

broodje 78

goddelijke goddelijke oorsprong van het heelal engeltjes; materie en geest wonen en beheerst door cherubijnen._

broodje 79

goddelijke oorsprong van de fysische wetten van de materiële wereld; de omega cirkel gemaakt molecuul; de ark van allianties is in de materie en denken._

broodje 80

goddelijke oorsprong van de geesten; als ze geboren en hoe zij vormen het eerste lichaam van vlees; geest en het vlees geboren uit hetzelfde perceel punt._

broodje 81

goddelijke filosofie van elk schepsel van de levende wereld van Jehova vader; een hemelse leven verzoek vlees; de armen zijn de eerste._

broodje 82

goddelijke oorsprong van de mechanica van vliegende schotels; en bereken het aantal moleculen; triangulatiepunten._

broodje 83

goddelijke oorsprong van de engeltjes; de essentie van het denken uitdijend heelal; als sterrenstelsels worden geboren; de drie-enige melkwegstelsel; zijn nest._

broodje 84

goddelijke oorsprong van de leer van het Lam van God; een zonne-alliantie, output alpha en omega zolen; het proces van een immorele wereld._

broodje 85

goddelijke oorsprong van de wiskunde; Alle hoofdrekenen verlaat het Koninkrijk der hemelen; de berekening zodat het menselijk lichaam is gemaakt; Onnadenkende 318 lijnen._

broodje 86

universeel principe van alle menselijke Pensares; 318 deugden vormen een onzichtbare idee, alpha en omega._

broodje 87

eindoordeel; degenen die valse getuigenis gebruikt en zwoer op de aarde, zal het koninkrijk der hemelen niet ingaan; de eed is niet de vader._

broodje 88

eindoordeel; rijke landen van de wereld; moet je de helft van uw vermogen, hetzelfde als explotásteis geven; met het personeel dat u zal worden gemeten medísteis._

broodje 89

eindoordeel; degenen die het zagen en niet geloofden, zal het koninkrijk der hemelen niet ingaan; de eerste versmaad ze; en zij zullen worden verwaarloosd in andere werelden; de illusie._

broodje 90

eindoordeel; degenen die niet volgens lesfué werkte gebood het koninkrijk der hemelen niet ingaan; alleen de arbeiders, de armen en verachten, het koninkrijk._

broodje 91

goddelijk oordeel; die voedsel opgepot door woekeraars en kwaad, zal het koninkrijk der hemelen niet ingaan; en zij zal genomen worden in andere levens._

broodje 92

eindoordeel; wie won, won meer dan de nederige, fantastische salarissen zal het koninkrijk der hemelen niet ingaan; goud leidt niet tot het koninkrijk van de Vader._

broodje 93

eindoordeel; Zij zijn het meest te lijden; operators gaan; niemand die regeerde te delen, voert het Koninkrijk der hemelen; alleen satan verdeelt zichzelf._

broodje 94

goddelijke oorsprong van het menselijk leven; alpha omega begin en einde; Einde van de menselijke filosofieën; Goud vallen regeert; einde van de dynastie van de verdomde osiris._

broodje 95

als een reïncarnatie vindt plaats in het Koninkrijk der hemelen; de macrokosmos is de plek waar het vandaan kwam menselijk wezen; 318 magnetische saturaties._

broodje 96

einde der tijden; tijd testmateriaal het menselijk leven; Er komt een tijd waarvan de eenheid is van nieuwe kennis; tijd en ideeën zijn hetzelfde; triller tijd._