ზეციური მეცნიერება; ტელეპათიური წერილობით; ტელეპათიური დოქტრინა ტელეპათიური გასაკვირი; რულონები ღვთის კრავი; ღვთის კრავი დოქტრინა ალფა და ომეგა ღვთიური გამოცხადება; telepathic გაგზავნა მარადიული მამა ალფა და ომეგა; დიდი ნუგეშინის; ჭეშმარიტების სული; რეალიზაციის ხედვა იოანე კუნძულ Patmos (Apocalypse თავი 5); არის მოსალოდნელი გამოცხადება საუკუნეებში; ვხედავ, მესმის, ანალიზი, შედარება, საკუთარი დასკვნები და გაუზიაროს თავისუფლად; ორიგინალური scrolls ხელნაწერი; სიმღერები ესპანურ corrida; (რესურსი ორიგინალის ენაზე, თუ თარგმანი არ არის ნათელი).

roll 1

._

roll 2

._

roll 3

._

roll 4

._

roll 5

._

roll 6

._

roll 7

._

roll 8

._

roll 9

._

roll 10

._

roll 11

._

roll 12

._

roll 13

._

roll 14

._

roll 15

._

roll 16

._

roll 17

._

roll 18

._

roll 19

._

roll 20

._

roll 21

._

roll 22

._

roll 23

._

roll 24

._

roll 25

._

roll 26

._

roll 27

._

roll 28

._

roll 29

._

roll 30

._

roll 31

._

roll 32

._

roll 33

._

roll 34

._

roll 35

._

roll 36

._

roll 37

._

roll 38

._

roll 39

._

roll 40

._

roll 41

._

roll 42

._

roll 43

._

roll 44

._

roll 45

._

roll 46

._

roll 47

._

roll 48

._

roll 49

._

roll 50

._

roll 51

._

roll 52

._

roll 53

._

roll 54

._

roll 55

._

roll 56

._

roll 57

._

roll 58

._

roll 59

._

roll 60

._

roll 61

._

roll 62

._

roll 63

._

roll 64

._

roll 65

._

roll 66

._

roll 67

._

roll 68

._

roll 69

._

roll 70

._

roll 71

._

roll 72

._

roll 73

._

roll 74

._

roll 75

._

roll 76

._

roll 77

._

roll 78

._

roll 79

._

roll 80

._

roll 81

._

roll 82

._

roll 83

._

roll 84

._

roll 85

._

roll 86

._

roll 87

._

roll 88

._

roll 89

._

roll 90

._

roll 91

._

roll 92

._

roll 93

._

roll 94

._

roll 95

._

roll 96

._