ciència celeste, escriptura telepàtica, doctrina telepàtica, meravella telepàtica, els rotllos del xai de déu, doctrina del be de déu, divina revelació alfa i omega, missatge telepàtic del pare etern alfa i omega, el gran consolador, l'esperit de la veritat, materialització de la visió de juan a l'illa de Patmos (capítol 5 apocalipsi), és la revelació esperada per segles i segles, vegi, escolti, analitzi, compari, tregui les seves pròpies conclusions i comparteixi lliurement, els rotllos originals estan escrits a mà, amb lletra correguda en l'idioma espanyol, (recorri a l'idioma original si la traducció no és clara).

rotllo 1

diví be de déu; seva divina filosofia; el diví xai de plata; la humilitat feta be; nou triomf del diví be de déu, sobre la força i supèrbia humana._

rotllo 2

diví origen de les filosofies; relació entre el comunisme terrestre i el comunisme celestial; el comunisme neix amb la matèria i l'esperit; les aliances són comuns a tots._

rotllo 3

divines paràboles; traduïdes per telepatia vivent; dictades pel pare Jehova; com va passar el moviment en la matèria; com va sorgir la vegetació primera; primera geometria vegetal._

rotllo 4

divines paràboles; traduïdes per telepatia vivent; dictades pel diví pare Jehova; l'última doctrina que rebrà el planeta terra; neix nova ciència i nou món._

rotllo 5

diví origen del sol terrestre; la successió eterna de les llumeneres solars; el diví be de déu, és d'abans dels sols; com neix un sol; com moren els sols; resurrecció dels sols._

rotllo 6

diví univers expansiu pensant; la espurna solar s'expandeix; seus fluids solars es multipliquen; neixen els mons microscòpics; sorgeixen els paradisos terrenals._

rotllo 7

diví origen del sistema solar terrestre; el nombre 318 s'expandeix en altres aliances planetàries; el de dalt és igual al que de sota; en les seves primeres causes; ordre galàctic dels mons._

rotllo 8

diví orígen del número 318; número de la creació terrestre; com va sorgir la primera molècula de terra; multiplicació i desenvolupament de les altres molècules; com maduren els planetes en l'espai._

rotllo 9

diví nombre creador; s'inicia la més gran explosió creadora en els sols alfa i omega; infància d'un nombre; la divina aliança dels divins querubins; neix el primer esperit humà._

rotllo 10

diví origen del sistema de vida humà; el verb diví es fa carn; el magnetisme celestial decideix crear una nova família galàctica; divina herència que ve del Regne del cel._

rotllo 11

diví orígen del puntet celestial; el temps i l'espai es mesuren per puntet diví; relació entre les accions humanes i el premi diví; les divines balances vivents solars; el nombre 318 i les virtuts humanes._

rotllo 12

diví origen del magnetisme; magnetisme solar; magnetisme espiritual; magnetisme intel·ligent; magnetisme vivent sortit de la divina bola de foc del diví pare Jehova; magnetisme celestial._

rotllo 13

diví orígen del nombre solar; com es va fer el diví càlcul matemàtic, per crear la terra; el seu nombre galàctic; seva divina jerarquia espiritual entre els mons de la carn._

rotllo 14

diví origen de l'eternitat; cada un es fa el seu propi cel; el diví nombre galàctic 318 expandeix la seva filosofia per l'univers expansiu pensant._

rotllo 15

diví principi i fi del cercle solar omega; la santíssima trinitat solar i la filosofia del planeta terra; l'angle alfa i la seva divina herència solar; neix una geometria._

rotllo 16

diví origen de la virtut vivent; relació numèrica entre els pensares humans; la desigualtat entre les idees; origen galàctic de cada acció humana._

rotllo 17

diví significat dels 7 segells; la divina revelació que correspon als temps celestials; una divina forma al diví lliure albir del diví pare Jehova; la divina intenció sortida d'ell._

rotllo 18

divina bandera del mil·lenni de pau; els seus colors i símbols són de la trinitat solar; aquest diví símbol durarà fins al fi del planeta terra; la caiguda del materialisme a arribat._

rotllo 19

diví orígen del diví pare Jehova; seva divina i eterna creació; la divina bola de foc depurador; el diví pare i la successió eterna dels nombres; el nombre 318 de la divina justícia._

rotllo 20

divina psicologia dels nombres; el triangle amorós solar; l'herència carnal és geometria còsmica; esperit i matèria són una mateixa cosa._

rotllo 21

divina numeració en les reencarnacions humanes; unió de l'esperit i la matèria; com neix un esperit en els llunyans sols; el macrocosmo crea a l'microcosmos; el nombre-esperit._

rotllo 22

diví origen de la primera triceptación en l'univers; un principi que es repeteix en forma infinita; dels sols alfa i omega neix tot principi matemàtic humà; les virtuts de les matemàtiques._

rotllo 23

diví origen de la cèl·lula humana; adam i eva expandeixen els seus porus de carn; com es va multiplicar la larva humana en els pantans; sorgeixen infinites larves de futures espècies vivents; les vuit primeres vibracions._

rotllo 24

diví origen del fill primogènit dictat pel diví pare Jehova des del sol alfa de la galàxia tri; seva divina mare solar omega; el nombre 318 i la trinitat solar._

rotllo 25

la santíssima trinitat; el diví principi expansiu de tota veritat; com es va crear el primer ésser humà; la primera parella, primer model de ángel.- la caiguda dels àngels adam i eva; el paradís microscòpic._

rotllo 26

diví origen de les sagrades escriptures; el nombre de la seva creació; pla diví de divina herència; sol alfa i sol omega; el quadrat solar; la psicologia divina._

rotllo 27

diví origen dels temps; la seva relació amb la matèria; els planetes maduren amb temps celestial i acaben en temps material; primer temps, segon temps; tot temps surt del pare i torna al pare._

rotllo 28

diví origen del primer pastura que va créixer a la terra; com el foc solar va expandir les seves encarnacions en la naturalesa de la terra; el nombre 318 en la pastura terrestre._

rotllo 29

diví origen del sol terrestre; la galàxia amor; divines aliances vivents; el nombre 318 neix; diví principi ondulatori dels divins querubins; Qui són els divins querubins?._

rotllo 30

diví origen de la geometria numeral terrestre; com va néixer el primer número; el primer ésser pensant; la primera molècula; la primera parella terrenal; el que hi va haver abans d'ells; la galàxia tri._

rotllo 31

divina triceptación de l'univers expansiu pensant; el diví be de déu ho explica; les famílies galàctiques dels mons vivents; la galàxia tri; vida de la carn vivent._

rotllo 32

diví principi de la santíssima trinitat; una divina història que sorgeix des de l'univers infinit; un món i la seva evolució, és una microscòpica part d'aquesta divina història; història eterna en expansió infinita._

rotllo 33

diví origen dels nombres; el primer número; la successió eterna dels nombres en l'univers vivent expansiu; la divina evolució dels nombres; el que eren els números celestials._

rotllo 34

diví origen del sol terrestre; com va néixer la llumenera solar; els sols són fonts inesgotables de magnetisme vivent; com sorgeix una reencarnació a l'impuls magnètic expansiu._

rotllo 35

diví origen del sistema solar; neixen infinites chispitas solars; els sols alfa i omega pares galàctics de les galàxies de mons de carn; com es succeeixen els mons; el sistema solar terrestre, és un vestigi del que va ser en remotíssims temps._

rotllo 36

diví origen de la carn humana; el seu primer germen; expansió i forma del seu creixement; que hi va haver abans de la carn; les divines aliances irradien magnetisme vivent; neixen els esperits alfa i omega._

rotllo 37

diví origen dels elements de la natura terrestre; el que hi ha darrera el magnetisme; jerarquies vivents que es van aliar per formar el planeta terra; les 318 divines aliances de divins querubins._

rotllo 38

diví origen de les divines balances solars; com va succeir el principi del pensar humà; la causa de la seva pròpia forma; manera que tindrà en el futur._

rotllo 39

diví principi d'unió entre matèria i esperit; la seva expansió geomètrica-lineal; l'invisible es fa visible; el microscòpic és el gegantí; el gegantí és el microscòpic._

rotllo 40

diví orígen del nombre humà; les matemàtiques són l'esperit; el resultat d'elles forma les idees numèriques, de futurs universos numerals; el nombre 318 i la divina justícia._

rotllo 41

diví origen de la justícia humana; les faltes del passat; els premis de la terra; acusació divina contra els violadors d'una humilitat que van prometre i no complir._

rotllo 42

diví origen de les escriptures; punt de partida d'un mandat celestial; les divines escriptures i les esperances humanes; el nombre diví de cada esperit._

rotllo 43

diví origen de la molècula; la matèria vivent de l'univers expansiu pensant; el nombre i la molècula; la trinitat solar està en tot el imaginat; el nombre 318 en la vida humana._

rotllo 44

divina vara; continuació; principi d'una divina justícia promesa al Regne del cel; salvats són els humils de cor; humilitat vivent._

rotllo 45

diví origen de la divina vara; caiguda del materialisme; caiguda de la falsa història de la terra; el nombre 318; nombre de tota justícia en el gènere humà._

rotllo 46

diví origen de les naus platejades; colossals naus, emergeixen darrere de colossals mons; la divisió de la matèria i l'esperit; seus lliures albedríos, es materialitzen en les formes infinites._

rotllo 47

divina vara; coneixement de la justícia celestial per al planeta terra; cadascú vegi per si mateix, si entra o nó al Regne del cel; el nombre diví 318 en la individualitat._

rotllo 48

plats voladors; construcció; matèria-foc; punt inicial d'un platet; les molècules formen aliances solars; el que té una nau platejada._

rotllo 49

divina vara; el principi de tota justícia està en els mateixos elements de l'univers; alfa i omega principi i fi d'una comanda de vida; la justícia és d'abans de la vida present._

rotllo 50

plats voladors; principis de les seves lleis; el de dalt és igual al que de sota; les naus platejades són naus magnètiques-solars; el seu nombre és com les sorres que conté un desert._

rotllo 51

plats voladors; la matèria és un atribut de la sal del coneixement; qui no neix de nou no arriba on es construeixen les naus platejades._

rotllo 52

diví origen de les naus platejades; sistemes de propulsió; la matèria és velocitat i la velocitat matèria; la trinitat solar visita els mons en aquestes naus; seves divines jerarquies; alfa i omega._

rotllo 53

construcció dels plats voladors; com sorgeixen les seves molècules; les matemàtiques solars; el punt geomètric solar; un magnetisme desconegut; el nombre 318 neix vivent._

rotllo 54

diví càlcul numèric solar conque es construeixen els plats voladors; com sorgeix el metall platejat; els sols materialitzen les seves individualitats._

rotllo 55

construcció de les naus platejades; un origen vivent que es remunta a eternitats de temps enrere; d'abans dels actuals sols; principi de la fi alfa; comença el principi omega._

rotllo 56

divina vibració numèrica de les naus platejades; el nombre-molècula; els sols irradien les naus platejades; les naus que han visitat la terra; s'aproxima el judici final._

rotllo 57

diví origen de les naus platejades; com es construeixen en els llunyans sols; la ment solar converteix el foc en matèria; la mecànica dels sols vivents; els sols alfa i omega._

rotllo 58

diví origen de la geometria terrestre; com va ser projectada la terra en el Regne del cel; cal ser petitet i humil per ser gran en el Regne del cel._

rotllo 59

diví origen del temps; divina aliança amb l'esperit humà; temps celestial; temps terrenal; temps espírtual; temps galàctic; temps de la llum; temps de les tenebres._

rotllo 60

missatge telepàtic del pare etern al món terrestre; missatge segon; el primer missatge va ser ocultat al món per la roca religiosa._

rotllo 61

plats voladors; metall platejat; creació de foc en dimensió solar; com es fan els preparatius; naus alfa i omega; principi d'una jerarquia solar._

rotllo 62

diví origen de l'espai; una divina aliança sortida del Regne del cel; el temps és juzjado amb les criatures; el tot sobre el tot._

rotllo 63

diví orígen de la desviacion de l'eix polar de la terra; tot desiquilibrio espiritual repercuteix en les molècules del planeta; el nombre 318 en la desviació mental._

rotllo 64

orígen del cercle omega; l'espiral del pensar humà; un principi que va néixer al sol alfa i es va expandir cap al sol omega de la galàxia tri._

rotllo 65

diví origen de l'angle recte de 90 °; primera geometria de l'esperit humà; alfa i omega sols de la creació humana; la galàxia tri._

rotllo 66

diví origen del magnetisme universal; tota força surt del pare; la trinitat solar tricepta el magnetisme viviente.- 318 línies._

rotllo 67

el magnetisme vivent de l'univers expansiu pensant del pare Jehova; cada línia magnètica solar, és una aliança amb una virtut de l'esperit humà._

rotllo 68

divina arca de les aliances i la seva relació amb la filosofia humana; cada pensar humà és producte d'aliances fetes al macrocosmo._

rotllo 69

estat de dret; només els humils tenen el seu dret bestiar; els divins manaments nó es transan; el petit té el primer dret._

rotllo 70

diví origen de l'espiral vivent; el cercle solar omega; naixement d'un sol; les 318 espirals de l'esperit humà._

rotllo 71

diví origen del foc; tot calor és expressió vivent d'un sol; el mandat celestial és foc expansiu solar; 318 línies-foc._

rotllo 72

diví origen del pensar humà; cada acte realitzat està en el mateix cos; la televisió feta destí; en cada un està el seu propi cel; 318 línies._

rotllo 73

com s'uneix un esperit a un nadó; el cordó maternal; viatges i experiències dels esperits quan decideixen anar a provar vides materials._

rotllo 74

plats voladors; la filosofia feta matèria; la matèria feta pensament; la molècula conversa amb l'esperit._

rotllo 75

diví origen del cel, suceción eterna de cels; la geometria de l'univers; com neix i es desenvolupa un cel; el macrocosmo i el microcosmos; la galàxia tri._

rotllo 76

diví origen de la matèria; matèria i esperit són una mateixa cosa; el que va succeir en el punt d'orígen, anomenat Regne del cel._

rotllo 77

diví origen de les espècies; cada criatura és producte d'un sol; cada món és una magnetització materialitzada; el be de déu._

rotllo 78

diví origen dels divins querubins de l'univers; la matèria i l'esperit són vivents i governats pels querubins._

rotllo 79

diví origen de les lleis físiques del món material; el cercle omega fet molècula; el diner de les aliances està en la matèria i en el pensar._

rotllo 80

diví origen dels esperits; com neixen i com se'ls forma el primer cos de carn; esperit i carn neixen d'un mateix punt solar._

rotllo 81

divina filosofia de cada criatura del món vivent del pare Jehova; una comanda celestial fet vida de carn; els humils són els primers._

rotllo 82

diví origen de la mecànica dels plats voladors; com calculen el nombre de les seves molècules; triangulació per als punts._

rotllo 83

diví origen dels querubins; l'essència de l'univers expansiu pensant; com neixen les galàxies; la galàxia tri; seva jerarquia._

rotllo 84

diví origen de la doctrina del xai de déu; una aliança solar, sortida dels sols alfa i omega; el judici d'un món immoral._

rotllo 85

diví origen de les matemàtiques; tot càlcul mental surt del Regne del cel; el càlcul conque es va crear el cos humà; 318 línies pensants._

rotllo 86

principi universal de tots els pensares humans; 318 virtuts formen una idea invisible; alfa i omega._

rotllo 87

judici final; els que van emprar falsos testimonis i van jurar a la terra, no entraran al Regne del cel; el jurament no és del pare._

rotllo 88

judici final; a les nacions riques del món; heu de lliurar la meitat de les vostres riqueses, als mateixos que explotásteis; amb la vara que medísteis sereu mesurats._

rotllo 89

judici final; els que van veure i no van creure, no entraran al Regne del cel; els primers van menysprear; així seran menyspreats en altres mons; la il·lusió._

rotllo 90

judici final; els que no van treballar segons lesfué manat, no entraran al Regne del cel; només els obrers, els humils i menyspreats, entraran al regne._

rotllo 91

diví judici; els que van acaparar aliments per usurers i per maldat, no entraran al Regne del cel; així els serà pres en altres exsistencias._

rotllo 92

judici final; els que van guanyar sous fabulosos, més grans del que van guanyar els humils, no entraran al Regne del cel; l'or no condueix al regne del pare._

rotllo 93

judici final; els més soferts queden; els explotadors passen; cap que va governar dividint, entrarà al Regne del cel; només satanàs es divideix així mateix._

rotllo 94

diví origen de la vida humana; el principi alfa i la finalitat omega; fi de les filosofies humanes; caiguda del regnat de l'or; fi de la dinastia del maleït Osiris._

rotllo 95

com s'efectua una reencarnació en el Regne del cel; el macrocosmo és el lloc d'on va sortir la criatura humana; les 318 saturacions magnètiques._

rotllo 96

fi dels segles; temps material de la prova de vida humana; neix un temps la unitat és el nou coneixement; temps i idees són una mateixa cosa; temps tri._